Statsbudsjettet 2017

Regjeringen foreslår følgende satsninger og tiltak i 2017:
– Nederland – videreføring av leie av fengselskapasitet 270 mill. kroner.
– Vedlikehold av fengslene – 50 mill. kroner til videreføring av ekstraordinært vedlikehold.
– Nytt fengsel i Agder med avdelinger i Mandal og Froland – 50 mill. kroner til prosjektering.
– Straffegjennomføring med elektronisk kontroll(EK) – 10 mill. kroner til utvidet kapasitet.
– Stifinnerenheter for rusbehandling – 12 mill.kroner til etablering av tre nye enheter.
– Fengselshelsetjenesten – 10 mill. kroner til styrking av fengselshelsetjenesten.

Regjeringen foreslår også at det tas opp 175 aspiranter til fengselsbetjentutdanningen.

Videre foreslås det å redusere bevilgningen med 20,4 mill. kroner ifm. avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen. Det foreslås å redusere bevilgningen med 1,5 mill. kroner i forbindelse med overgangen til digital post til innbyggere og næringsliv, jf. omtale under kap. 400

NFFs pressemelding

Aktuelt fra NFF

LOs medlemsdebatt

Tar LOs medlemsdebatt et steg videre

I samarbeid med forbundene og LO Media sendes det derfor i disse dager ut 420.000 eposter til LO-medlemmer over hele landet. Det betyr at nærmere halvparten av medlemmene vil bli kontaktet direkte.

Forbundet vil oppfordre alle medlemmene til å delta i debatten og gi klart uttrykk for hvilke saker det forventes at de politiske partiene må ta tak i.

Les mer på www.lo.no

Les mer

Nyheter fra media

Lønn og avtaler i staten

Alle NFFs medlemmer er omfattet av Hovedtariffavtalen.

Hovedtariffavtalen reforhandles annet hvert år. Forhandlingene i 2016 er avsluttet og det endte med at det ble 2 tariffavtaler i staten. En for Akademikerne og en for LO Stat, YS Stat og Unio.

Sjekk LO Stats hjemmeside for full oversikt

I tillegg til Hovedtariffavtalen er det inngått særavtaler som regulerer arbeidstid, turavtale m.fl. Disse avtalene finner er lagt ut på tillitsvalgtshåndboka.

Du kan også klikke deg inn i håndboka ved å logge inn på DIN SIDE.

Forbundet har også gjort tillitsvalgtshåndboka tilgjengelig til bruk på mobil og nettbrett. Last ned appen COMPENDIA fra  eller  .

 

Mer om lønn og tariff

Forsikringer og medlemsfordeler

LOfavør er LO og NFF medlemmenes eget fordelskonsept. Hold deg alltid oppdatert på alle fordelene og de gode forsikringstilbudene Sparebank1 tilbyr LO medlemmene.

Kollektiv hjemforsikring- nå enda bedre.

  • Du får alltid kr. 500,- i rabatt pr. bestilling på alle* pakkereiser i tillegg til eksisterende rabatter
  • Du kan endre reisen uten ekstra kostnader

*Rabatten gjelder på alle pakkereiser med fly og hotell fra Ving (unntatt fotballreiser)

Sjekk alle medlemsfordelene på www.lofavør.no

Mer om LOfavør

Kompetanseheving både for medlemmer og tillitsvalgte

Skolerte tillitsvalgte og medlemmer er en forutsetning for NFFs gjennomslagskraft i kriminalomsorgen.

Alle NFFs medlemmer kan nyttiggjøre seg av NFFs egne kurs samt LO Stats kurstilbud.

Se full oversikt over LO Stats kurstilbud

Alle medlemmer og tillitsvalgte kan søke toppskolering gjennom AOF. Hovedsakelig er tilbudet tilgjengelig for tillitsvalgte.

Les mer om de ulike kursene.

Mer om LO Stat

LO Stats Utdanningsstipend

Holder du på med etterutdanning eller planlegger å få faglig påfyll?  Da kan du få støtte fra LO Stat. Hovedkriteriet er at du har vært medlem i ett år.

Søknadsfrister studieåret 2016/2017 er 1. september 2016 og 15. januar 2017. Dette gjelder både hel- og korttidsstudier. Søknader innkommet etter 15.januar 2017 vil bli avslått.

For studieåret 2016/2017 har LO Stat satt av 2,75 millioner kroner til utdanningsstipender. Pengene er avkastning fra LO Stats eget utdanningsfond. Stipendet er populært, og søknadene strømmer inn.

Mer om LO Stats Utdanningsstipend

NFFs fagblad

Nytt fagblad 5-16 er på vei ut!

Alle NFFs fagblader er tilgjengelig på nett!

Les fagbladet på nett